Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

Bilgi Edinme


Kurumumuz görev alan?na giren hizmetler hakk?nda, 4982 say?l? Bilgi Edinme Hakk? Kanunu uyar?nca yap?lacak müracaatlar? de?erlendirmek maksad?yla bünyemizde Bilgi Edinme Birimi kurulmu?tur.

Posta ya da bizzat yap?lacak ba?vurular ile faks yoluyla yap?lacak olan ba?vurularda a?a??da belirtilen ileti?im bilgilerini kullanabilirsiniz.

Posta ve ?ahsen ba?vuru : TRT Genel Müd. Bilgi Edinme Birimi A Blk. Or-An ANKARA

Bilgi Edinme Ba?vurunuzu Yapmadan Önce Lütfen A?a??daki Aç?klamalar? Okuyunuz.

Bilgi Edinme Hakk? Kanunu'na göre;

“Kurum ve kurulu?larca yay?mlanm?? veya yay?n, bro?ür, ilan ve benzeri yollarla aç?klanm?? bilgi ve belgeler, bilgi edinme ba?vurular?na konu olamaz.”

Radyo ve Televizyon kanallar?m?zda yay?nlanan programlar ile ilgili soru, öneri, ?ikâyet, irtibat bilgisi v.b. konularda
                      (Alo TRT)
                  
   444 0 878
numaras?ndan arayarak veya [email protected] e posta adresine eposta yollayarak, birimimizden yard?m alabilirsiniz.

?lgili Mevzuat

Bilgi Edinme Kanunu ?leti?im Formu

Gerçek Ki?iler ?çin Tüzel Ki?iler ?çin

任何app棋牌都能破解