Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
banner_müzik_29.08.2019 banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

Radyo


Hani hep yak?n?r?z ya; bilimsel ve teknolojik geli?melerin ülkemize geç girmesinden... Radyoculuk aç?s?ndan durum tam tersidir oysa. 6 May?s 1927’de, dünyayla neredeyse ayn? anda ba?lar Türk toplumunun radyo serüveni. 1 May?s 1964’te TRT’nin kurulmas?yla da yepyeni bir ivme kazan?r. Bugün TRT Radyolar? 5 ulusal, 5 bölgesel, 3 yerel ve 5 uluslararas? radyo kanal?yla, kamu yay?nc?l??? sorumlulu?u, tarafs?z ve ilkeli yay?nc?l?k anlay???, do?ru ve güzel Türkçesi, haber, bilgi, e?itim, kültür, müzik, e?lence içeri?iyle; ülkenin her kö?esine, toplumun her kesimine seslenmektedir. 
 • TRT RADYO 1

  TRT RADYO 1 E?itim, kültür, haber… Bilgiye, ö?renmeye ihtiyaç duyan herkes için… Bilim, sanat, edebiyat, tiyatro, spor, çevre, ekonomi, magazin... Hayata dair her ?ey… Do?ru, tarafs?z, h?zl? habercilik... Türkiye’nin her yerinde, uydudan ve internet üzerinden bütün dünyada… TRT Radyo 1 1927’den günümüze... Radyonuzun oldu?u her yerde...

 • RADYO-2 (TRT FM)

  TRT FM S?rda??n?z, dostunuz, yol arkada??n?z… Canl? ve dinamik yay?nc?l?k anlay???, liste parçalar?, en çok istek alanlar… Türkiye’nin her yerinde, uydudan ve internet üzerinden bütün dünyada...
  TRT FM Uzaklar? yak?n eden radyo.

 • RADYO-3

  TRT RADYO 3 Elvis Presley'den Joan Baez'e, Frank Sinatra'dan Tchaikowsky'ye,Mozart'tan Sara Vaughan'a uzanan yelpazesiyle müzi?in en seçkin örnekleri…Klasikle modernin sentezi… Türkiye'nin her yerinde, uydudan ve internet üzerinden bütün dünyada… 

 • TRT NA?ME

  TRT NA?ME TRT ar?ivinden seçme eserler ve yeni kay?tlar… Korolar, dinleyici istekleri, canl? yay?nlarla Türk Sanat Müzi?i'nin e?siz na?meleri… Türkiye'nin her yerinde, uydudan ve internet üzerinden bütün dünyada...

 • TRT TüRKü

  TRT TÜRKÜ Deyi?ler, bozlaklar, uzun havalar, a??tlar… Yurttan Sesler, halk ozanlar?, amatör topluluklar… Ustadan ç?ra?a uzanan köklü miras… Türkiye'nin her yerinde, uydudan ve internet üzerinden bütün dünyada...

 • MEMLEKET?M FM

  TRT MEMLEKET?M FM ?Hayat?n gülümseten anlar?, göç serüvenleri, ba?ar? öyküleri, ülkemizin de?erleri, dünyan?n dört bir yan?ndaki biz bize benzeriz hallerimiz ve de çokça müzik… Gençler ve gençli?i elden b?rakmayanlar için müzik ve sohbet, TRT Memleketim FM'de… TRT Memleketim FM, internette, uyduda ve kabloda, hafta içi her gün TS? 09.00-18.00 aras?nda yay?nda… Sevdi?iniz bir ?ark?y? dinlemek, bir sevdi?inize arma?an etmek ya da duygular?n?z? dü?üncelerinizi payla?mak isterseniz, Türkiye'nin ne?eli sesi TRT Memleketim FM bir t?k ötenizde…

 • TSR-TüRK?E

  TRT TSR Yurtd???ndaki vatanda? ve soyda?lara yönelik 24 saat yay?n…  Çe?itli iç ve d?? konularda Türkiye'nin görü?lerini yans?tan; ülkemizin tan?t?m?na katk? sa?layan "Türkiye'nin Sesi Radyosu" (TSR), bugün 34 dilde yay?nda.

 • ANTALYA RADYOSU

  TRT ANTALYA RADYOSU 1962'den bugüne… Akdeniz'in renkleri, müzi?i, kültürü ve gelenekleri… Hafta içi 10.00-12.00, hafta sonu 10.00-12.30 aras? bölgesel yay?nla Akdeniz'de, 13.00'ten itibaren bir saat süreyle TRT Türkü kanal?nda, Türkiye'de ve dünyada…

 • ?UKUROVA RADYOSU

  TRT ÇUKUROVA RADYOSU 1968'den bugüne… Toroslar'?n kokusu, ya?am?, yöresel de?erleri… Hafta içi 10.00-12.00, hafta sonu 10.00-12.30 aras? bölgesel yay?nla Çukurova'da, 16.00'dan itibaren bir saat süreyle TRT Türkü kanal?nda, Türkiye'de ve dünyada…

 • GAP D?YARBAKIR RADYOSU

  TRT GAP D?YARBAKIR RADYOSU 1964’den bugüne… Güneydo?u Anadolu kültürü, yörenin sesi, folkloru… Hafta içi 10.00-12.00, hafta sonu 10.00-12.30 aras? bölgesel yay?nla GAP yöresinde, 15.00’ten itibaren bir saat süreyle TRT Türkü kanal?nda, Türkiye’de ve dünyada…

 • TRABZON RADYOSU

  TRT TRABZON RADYOSU 1968'den bugüne… Ye?iliyle, mavisiyle; tulumuyla, kemençesiyle Karadeniz... Hafta içi 10.00-12.00, hafta sonu 10.00-12.30 aras? bölgesel yay?nla Karadeniz'de, 14.00'ten itibaren bir saat süreyle TRT Türkü kanal?nda, Türkiye'de ve dünyada…

 • ERZURUM RADYOSU

  TRT ERZURUM RADYOSU 1960’tan bugüne… Türküleriyle, folkloruyla Do?u Anadolu… Hafta içi 10.00-12.00, hafta sonu 10.00-12.30 aras? bölgesel yay?nla Do?u Anadolu’da, 17.00’den itibaren bir saat süreyle TRT Türkü kanal?nda, Türkiye’de ve dünyada… 
   

 • RADYO KURD?

  TRT RADYO KURDΠÜlkemizin birlik ve bütünlü?üne katk? sunmay? amaçlayan, ça?da? çizgideki yay?n anlay???yla her ya?tan dinleyiciye hitap eden Kürtçe radyo kanal?… 1 May?s 2009'da yay?na ba?layan Radyo 6, Güneydo?u Anadolu Bölgesi'ne sesini ula?t?r?yor.Bölge halk?yla devlet aras?ndaki ba?? güçlendirirken Türkiye'nin uluslararas? ili?kilerine de olumlu etkide bulunuyor.

 • TRT RADYO HABER

  TRT RADYO HABER Ülkenin her kesimine yönelik Haber, Haber Program, Hava ve Yol Durumu, kültürel ve sanatsal faaliyetler... Halk?n sa?l?kl? haber almas? için do?ru, tarafs?z, h?zl? habercilik.
   

任何app棋牌都能破解