Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

Reklam-Tan?t?m-Tasar?m Dairesi Ba?kanl???Ba?kan : Nizamettin YüCEL (V.)


Tel : 0 312 463 42 30

Faks : 0 312 463 42 37

Adres : TRT Genel Müdürlü?ü Turan Güne? Bulvar? 9.Kat 06540 Or-An Ankara

E Posta : [email protected]

G?revleri : Reklam-Tasar?m-Tan?t?m Dairesi Ba?kanl???, kurumun reklam yay?nlar?yla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, reklam ile ilgili izleyici veya dinleyici ölçümü yapt?rmak, istatistikler tutmak, ilgili birimlere göndermek, reklam ve sponsorluk sözle?meleri için di?er birimler ile i?birli?i ve koordinasyonu sa?lamak görevlerini gerçekle?tirmektedir.

任何app棋牌都能破解